Sinu sino ang mga dating pangulo ng pilipinas

Posted by / 15-May-2019 03:26

Siyempre pa, mayroon din watawat ang nanghihimagsik nang Kagalanga-galangang Katipunan nang mga Anak ng Bayan.

Demokratiko ang mga Katipunero kaya maraming mga bandila subali't ang iwinagayway na watawat ni Bonifacio nang sumiklab ang Himagsikan ay ang sinasabing personal daw niyang bandila. Ang bandilang ito ay unang iwinagaygay sa Balintawak noong Unang Sigaw nang punitin ng mga Katipunero ang kanilang mga sedula na sumisimbolo sa pagka-alipin sa banyagang Kastila.

To prove his point, he ridiculously made a sweeping accusation that Filipino historians lied or falsified documents to 'recreate' the Supremo.

In particular, he accused de los Santos of having forged documents including the 1897 communications indicating, among others, that Bonifacio was the first revolutionary President of the Philippines.

May journalistic at ebidensyang libro na, na mga banyagang Kastila o Kastilang-Amerikano pa kamo; may ebidensya pa ng isang kolonyal (Amerikano, si Taylor) na historyador na masasabing kasabayan ng mga nabuhay na Katipunero; mayroon ding pagpapatototo ng mga insider o taga-loob na Katipunero kung baga, kabilang si Valenzuela; at meron ding mga dokumento ng mga variations ng titulo ni Bonifacio bilang Pangulo.

Sa madaling salita, hitik sa pagpapatunay na si Gat Bonifacio ang Unang Pangulo ng bansa (panghihimagsik na pamahalaan) subali't ayaw pa ring kilalanin???

For one, his thesis shifted overtime, with the original conflicting with his final version as published in a book. Churchill points out, May initially accused Teodoro A.

Said communications that included letters and other important documents pointed to Bonifacio as occupying the highest post in the revolutionary government through varying titles: Ganap ang pamahalaang panghimagsikan na itinayo ng mga Katipunero at binuo upang mamahala hindi lamang sa yugto ng pakikibaka kundi sa panahong mapatalsik na ang mga kaaway na Kastila at inaayos at pinapalakas na ang bansa. Kinomisyon ni Pangulong Bonifacio si Julio Nakpil y Garcia, isang musikero at isang pinuno ng Katipunan at isa siya sa may hawak ng himagsikan sa hilaga ng Maynila (gamit ang alias na J.

Giliw) upang gumawa ng isang himno nacional noong bandang Nobyembre 1896.

When viewed along side the devaluation of Bonifacio in Philippine money, with the Supremo being demoted from the face of the P5.00 coin/bill down to sharing the P10.00 coin/bill, it is not hard to see an anti-Bonifacio conspiracy prevailing in society. Michael Briones Charlestone Chua, kasalukuyang pangalawang pangulo ng Philippine Historical Association, 'may mga pwersa sa lipunan na ayaw maituro ang mga aral' nila Bonifacio at ng Katipunan.

Kung ang mga aral ng KKK ay binabara, lalo pa kaya ang pagiging pangulo ng Supremo.

sinu sino ang mga dating pangulo ng pilipinas-35sinu sino ang mga dating pangulo ng pilipinas-23sinu sino ang mga dating pangulo ng pilipinas-42

Beyond being perplexing, it is highly anomalous how the government and mainstream Philippine historiography refuse to recognize Bonifacio as the very first leader of the nation, no matter that it was at that time a fledgling or formative and struggling one.