Timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas

Posted by / 07-Mar-2019 18:57

Siya ay nagtatag ng mga alyansa sa pamamagitan ng maraming mga kasal.

Kanyang sinakop at inakay ang mga pinuno at tribo sa Cotabato.

Si Awliya ay bumalik sa kanyang pinanggalingan ngunit iniwan ang kanyang anak.

Ang isa pang tradisyon ay ang pagdating ng isang Sharif Maraja sa Maguindano mula Johor at nagpakasal kay paramisuli.

Sapagkat kung inyo po talagang tutuklasin ayon na rin sa kasaysayan ng PILIPINAS ito po nakatala hanggang sa ngayon.

Ito pong aking pagpapahayag ay hindi lang po ito kinthang isip lang.

Ayon sa Tarsila, si Tuan Mashaika ay dumating sa Jolo, sa Maimbung at nagpakasal sa anak ng isang namumunong pamilya.

Si Awliya ay nagpakasal sa isang dalagang galing sa langit na nagkaanank ng babaeng tinawag na paramisuli o prinsesa.Nagawa lamang malabanan ng mga Kastila ang mga Muslim noong mga gitnang 1800 sa pagsulong ng teknolohiyang Kastila gamit ang mga bangkang may baril.Noong 1878, ang Sultan ng Sulu ay lumagda ng isang kasunduang kapayapaan sa Espanya at ang nasasakupan nito ay opisyal na naging autonomosong protektorado ng Kastila.Ang unang opisyal na Sultan ng Sulu ang Arabong mula Sumatra na si Syed Abu Bakr (Sharif Hashim) na nagpakasal sa anak ni Baguinda.Tulad ng ibang mga pinunong Arabo, itinatag ni Abu Bakr ang lehitimasiya ng kanyang dinastiya sa pag-aangking isa siyang direktang inapo ni propeta Muhammad.

timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas-14timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas-11timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas-63

One thought on “timeline ng pagdating ng islam sa pilipinas”